Main page

In Finnish

Season of the Villain on Studio Korppikelan kesällä 2012 aloittama ja samana syksynä julkaistava seitsemän episodin pituinen, voittoa tavoittelematon ja talkoovoimin toteutettu websarja. Kuvaukset ajoittuivat heinä-lokakuun välille. Filmi sai taloudellista tukea Oulun Nuorten Edustajiston NERO-projektin kautta. Lokaatioiden sekä kuvaustarpeiston suhteen yhteistyötä tehtiin Oulun kaupungin lisäksi useiden paikallisten yritysten kanssa. Kiitämme avusta: Pilailupuoti, Radisson Blue Hotel, Oluthuone Parkkinen, Oulun Yliopiston Eläinmuseo, Hotelli-ravintola Lasaretti sekä Oulun kaupunginkirjasto.

Tarina kertoo satiirin sekä supersankarigenren keinoin maailmasta ilman sankareita, superrikollisten itsensä silmin. Maailmassa, jossa supersankarit ovat arkipäivää, pahikset edustavat lähinnä vain välttämätöntä pahaa, sillä ilman pahuutta josta sankaruus voisi nousta, ei hyväkään erottuisi edukseen. Kaikkien mieliin iskostunut kuvio auringonlaskuun rakkaansa kanssa lentävästä sankarista ja rökitetystä konnasta on täyttänyt tehtävänsä niin kauan, että siitä on muodostunut itsestäänselvyys, joka ei edellytä enää edes suurta taistelua ennen lopputulosta.

Ansioton arvostus on kuitenkin myrkyllistä, aiheuttaen todelliselle sankaruudelle inflaation, josta se ei omin voimin pysty nousemaan. Supersankaruuden taannuttua oikeista teoista ihmisistä etääntyneeksi supertähteydeksi, mielenkiintoinen ilmiö on siinnyt myös altaan toisessa päässä. Omassa erikoistuneessa lajissaan, jota superrikollisuus edustaa, on aina kuulunut olla jokin vastavoima, jokin este jonka läpi pyrkiminen on toiminut polttoaineena käsittämättömille ponnistuksille ja antanut roihun myös alusta alkaen tuhoon tuomittujen suunnitelmien toteuttamiselle. Kulta-aikojen villainin ainoa hyve on hänen peräänantamattomuutensa eikä hän koskaan luovuta - mutta jos hänellä ei ole enää mitä vastaan taistella, onko edes pahiksella osaa tässä maailmassa? Vai onko niin, että kyseessä on aivan uusi rooli täytettäväksi?

Season of the Villain kertoo kirjaimellisesta välikaudesta, joka seuraa superien kultakautta mutta tuijottaa jo kohti tulevaisuuden rokonarpista, kyynistä naamaa. Mutta sankareiden uhanalaistuttua konnat eivät ole yllättäen kukoistaneetkaan, vaan useille heistä tilanne aiheuttaa - megalomaanisessa mittakaavassa, tietenkin – ahdistusta omasta identiteetistään. Kuulumattomuuden tunne saa ammattirikolliset keskittämään energiansa triviaalimpiin asioihin, kuten keskenään kisaamiseen. Sellaisessa narsistisessa ääriluonteiden joukossa pinnallinen kilpailukin saattaa muuttua elämää suuremmaksi – ja ulkopuoliselle seuraajalle taas auttamattoman hervottomaksi.

Viimeisen todellisen maailmanvalloittajan, pimeyden ruhtinaan ja vanhan koulukunnan superrikollisen jäädessä lain hampaisiin, kääntyy kuitenkin uusi sivu apaattisuudesta kärsineessä alamaailmassa. Pidätyksen sekä vasta vapautuneen Interpolin etsityimmän rikollisen meriitin myötä neljä ammattirikollista löytää itselleen uuden päämäärän, kun taas viides, työttömäksi jäävä kätyri, huomaa menettäneen tarkoituksensa.

In English

Season of the Villain

It is Studio Korppikela’s non-profit web series with length of seven episodes. The production began in the summer 2012 and the series will be published during the following fall. The filming took place between July and October 2012. The project received financial support through the Oulu City youth council ONE’s (Oulun Nuorten Edustajisto) Nero-campaign. In terms of locations and filming equipment, collaboration was made in addition to the Oulu City with numerous local firms and establishments. We would like to thank you for your help: Pilailupuoti, Radisson Blu Hotel, Oluthuone Parkkinen, the Oulu University’s Zoological Museum, Hotel-restaurant Lasaretti and the Oulu City Library.

The story tells, through satire and the means of the super hero genre, of a world without heroes, through the eyes of the super criminals themselves. In a world, where super heroes are part of the everyday life, the villains simply represent the necessary evil, for without the evil from which true heroism could arise, there wouldn’t be any good, either. The symbolic picture of a hero, flying towards the sunset with their loved one, and of the inevitably defeated villain, has made a home for itself in the minds of the people for so long, that it’s taken for granted, diminishing even the need for a grand battle before the seemingly obvious outcome.

But unearned appreciation is poisonous, causing such inflation in true heroism, from which it cannot rise on its own. After the super heroism degenerated from concrete actions to idle “celebrityness”, estranged from the real people, an interesting phenomenon has taken place on the other side of the pool as well. In its own peculiar trait, which super criminality represents, there has always been some sort of a counterforce – some obstacle, which has in its hindrance provided the sufficient willfulness and fuel to set aflame even the most desperate of plans, doomed ever since the beginning. The only virtue in a “Golden Age” villain is his or her insistence, never backing down, even in the face of an impossibly superior opponent – but if the villain has no one left to fight, does even the bad guy have place in this world anymore? Or could it be, that there’s a completely new role to fill in?

Season of the Villain tells of a literal midseason, following the Golden Age of the heroes, but already staring into the face of the pitted, cynical future. But surprisingly, after the extinction of vigilantes, it turns out that the villains have not flourished. In fact, for many of them the situation causes – in a megalomaniacal scale, of course – anxiousness of their own identity. The sense of unbelonging has the villains fixating their resources into more trivial matters, like competing amongst themselves. Super criminals being, by nature, such a narcissistic lot, that even a petty competition may turn into something larger than life – and, for the outside spectator, into something absolutely hysterical.

Once the last true conqueror, Lord of Darkness and old school super criminal is caught by the authorities, a completely new page is turned in the apathy pestered underworld. Due the arrest and the recently vacant title of being the Interpol’s most wanted criminal, four professional criminals are stirred back to action, finding their purpose again, while the fifth – a freshly unemployed minion – finds herself losing her own.

Updates

21.8.2013

FI » Kooste pilalle menneistä kohtauksista on julkaistu!
EN » The Bloopers are here!

11.7.2013

FI » Teknisien ongelmien vuoksi jaksot ovat viivästyneet, mutta nyt ne ovat kaikki täällä!
EN » We have had some technical problems, but now all the episodes (1-6) are here! Take a look!

7.3.2013

FI » Palvelimella on ollut katkoksia, mutta kolmas jakso on nyt julkaistu.
EN » The server have had few breakdowns, but anyhow now we have the third episode "The publicity dilemma".

26.12.2012

FI » Toisen jakso julkaistu.
EN » The second episode "The Takeoff" published.

4.12.2012

FI » Pilottijakso julkaistu.
EN » The Pilot episode published.

23.11.2012

FI » Teaseri julkaistu.
EN » Sneak Peek published.

19.10.2012

FI » Traileri julkaistu.
EN » Trailer published.
Copyright: Studio Korppikela